Bạn đang tìm loại cân nào ?

Cân điện tử Đại Quang
CÂN BÀN TRỌNG LƯỢNG

CÂN BÀN TRỌNG LƯỢNG

Cân trọng lượng

Độ chính xác: 1, 2 số lẻ

Phù hợp sử dụng trong mọi ngành nghề

Trọng lượng cân: 500G – 30KG
Cân điện tử Đại Quang
CÂN BÀN ĐẾM SỐ LƯỢNG

CÂN BÀN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Đếm số lượng và cân được trọng lượng

Độ chính xác: 1, 2 số lẻ

Phù hợp sử dụng trong mọi ngành nghề, đặc biệt sản xuất ốc, vít

Trọng lượng cân: 500G – 30KG
Cân điện tử Đại Quang
CÂN SIÊU THỊ

CÂN SIÊU THỊ

Trọng lượng cân: 500G – 30KG