Ngày: (15-03-2015 - 03:10 AM) - Lượt xem: 713

14 nguyên tác sử dụng cân phân tích điện tử

Hướng dẫn sử dụng cân điện tử phân tích

Hướng dẫn sử dụng cân điện tử phân tích

Ngày: 27-06-2014 - 06:34 PM
Xin đặt cân điện tử ở vị trí vững chắc , mặt bàn cân nơi bằng phẳng không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng . Chú ý giọt nước thăng bằng phải nằm chính...
Chi tiết >>>