BỘ QUẢ CÂN 1G-500G

BỘ QUẢ CÂN 1G-500G

Ngày: 31-08-2015 - 04:24 PM
Tính năng : Tải trọng quả cân từ 1g - 500g (bao gồm 12 quả cân nhỏ) Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất Cấp chính xác F1. Dành cho cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-1KG

BỘ QUẢ CÂN 1MG-1KG

Ngày: 31-08-2015 - 04:25 PM
Tính năng : Tải trọng quả cân từ 1mg - 1kg (bao gồm 25 quả cân nhỏ) Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất Cấp chính xác F1. Dành cho cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-2KG

BỘ QUẢ CÂN 1MG-2KG

Ngày: 31-08-2015 - 04:41 PM
Tính năng : • Tải trọng quả cân từ 1mg - 2kg (bao gồm 27 quả cân nhỏ) • Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất • Cấp chính xác F1. • Dành cho cân phân tích, cân đĩa...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-100G

BỘ QUẢ CÂN 1MG-100G

Ngày: 31-08-2015 - 04:42 PM
Tính năng : • Tải trọng quả cân từ 1mg - 200g (bao gồm 23 quả cân nhỏ) • Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất • Cấp chính xác F1. • Dành cho cân phân tích, cân đĩa...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-200G

BỘ QUẢ CÂN 1MG-200G

Ngày: 31-08-2015 - 04:43 PM
Tính năng : • Tải trọng quả cân từ 1mg - 200g (bao gồm 23 quả cân nhỏ) • Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất • Cấp chính xác F1. • Dành cho cân phân tích, cân đĩa...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-500G

BỘ QUẢ CÂN 1MG-500G

Ngày: 31-08-2015 - 04:43 PM
Tính năng : • Tải trọng quả cân từ 1mg - 500mg (bao gồm 12 quả cân nhỏ) • Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất • Cấp chính xác F1. • Dành cho cân phân tích, cân đĩa...
Chi tiết >>>
BỘ QUẢ CÂN 1MG-500MG

BỘ QUẢ CÂN 1MG-500MG

Ngày: 31-08-2015 - 04:45 PM
Tính năng : • Tải trọng quả cân từ 1mg - 500mg (bao gồm 12 quả cân nhỏ) • Được làm bằng thép không gỉ hoặc inox 100%, chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa, nước, bụi, hóa chất • Cấp chính xác F1. • Dành cho cân phân tích, cân đĩa...
Chi tiết >>>
CHÂN ĐẾ

CHÂN ĐẾ

Ngày: 31-08-2015 - 04:45 PM
Tính năng : • Giúp tạo độ vững chắc cho loadcell, giúp loadcell không bị nghiêng gây hư hỏng cho cân. • Gồm chân đế cho loadcell trụ và loadcell bi. • Thông thường chân đế đi kèm sẽ cùng hãng với loadcell nên an tâm về chất lượng. • Chuyên...
Chi tiết >>>
« 1 2 »